PTS vinner pris i jämställdhet för andra året i rad

2018-04-23

PTS har återigen bästa resultat i Nyckeltalsinstitutets mätning Bästa Jämställdshetsindex (JÄMIX).

PTS har fått 161 av möjliga 180 poäng. Totalt ingår 250 organisationer och företag med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare, i mätningen.

Nyckeltalsinstitutets kommenterar PTS resultat:    
"Post- och telestyrelsen är för andra året i rad, i stort sett helt jämställda inom 7 av 9 områden som mäts i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX®."

- Vi har arbetat systematiskt och långsiktigt med att ge alla samma möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, oavsett kön. Jag är väldigt stolt över att siffrorna är höga över tid, det är ett fint kvitto på att det här arbetet är framgångsrikt, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

PTS tar emot priset för mest jämställda arbetsplats på torsdagen den 26 april.

Ta del av mer information om Nyckeltalsinstitutet och Jämställdhetsindex JÄMIX här

För mer information:
Rebecca Källskog, HR-chef, tfn: 073-640 55 88
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55