Therese Naess chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

2021-09-07

På regeringens uppdrag organiseras ett nationellt cybersäkerhetscenter, där ett antal myndigheter fördjupar sin samverkan inom cybersäkerhet. PTS är en av de myndigheter som deltar i samverkan. Nytillträdd chef för centret är Therese Naess som har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället.

- Min stil som chef är att slå fast kursen och sätta ramar och mål. Det tror jag behövs när en ny och sammansatt verksamhet ska byggas upp, som Nationellt cybersäkerhetscenter, säger hon.

Centret ska samlokalisera delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter och på så sätt skapa synergier, vilket är viktigt för säkerheten och samverkan i hela vårt samhälle.

- Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt, säger Therese Naess.

Therese har en lång karriär inom staten. I botten är hon utbildad jurist och polis. Efter sju år på Söderortspolisen gick Therese till Säkerhetspolisen där hon bland annat har haft chefspositioner inom verksamheter som bekämpar terrorism, inhemsk extremism och organiserad brottslighet.

Hon har också hunnit med att vara ambassadråd i Rom, chef för Säkerhetspolisens internationella samarbeten och på Migrationsverket var Therese chef för myndighetens internationella samarbeten och dessutom säkerhetschef.

Nationellt cybersäkerhetscenter ska samlokalisera delar av de verksamheter inom cybersäkerhet som pågår inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det sker i nära samverkan med FMV, PTS och Polismyndigheten.

Post- och telestyrelsen (PTS) är en av de myndigheter som samverkar med cybersäkerhetscentret.

- Cybersäkerhetscentret är en viktig pusselbit för att stärka samhällets förmåga att avvärja cyberhot. Jag ser fram emot fortsatt god samverkan med övriga sex myndigheter och med Nationellt cybersäkerhetscenter, under ledning av Therese Naess, kommenterar Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Klicka här för att komma till Nationell cybersäkerhetscenters webbplats.

Mer information

Säkerhetspolisens presstjänst, 010-568 79 00
PTS presstjänst, 08-678 55 55