PTS har anmält personuppgiftsincident

2024-01-23

Incidenten är kopplad till det lönesystem myndigheten använder via Statens servicecenter.

Tietoevry som är systemleverantör till Statens servicecenter har under helgen blivit utsatt för en it-attack som drabbat en del av Tietoevrys datacenter i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) är en av de statliga myndigheter som använder personal- och lönesystemet via Statens servicecenter.

Eftersom PTS inte i nuläget har tillgång till de personuppgifter som rör anställda som behandlas i lönesystemet har myndigheten i dag anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi följer löpande Statens servicecenters fortsatta utredning i frågan.

Mer information

PTS växel, 08-678 55 00

PTS dataskyddsombud, Laura Bulnes Stråhle, dataskyddsombudet@pts.se