PTS utökar antalet tillsynsbesök efter problem med postutdelning

2016-10-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet. Syftet är att undersöka hur postoperatörerna Postnord och Bring Citymail agerar för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som uppmärksammats inom postutdelningen.

Under det senaste året har PTS mottagit ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. De vanligaste klagomålen rör sig om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls, att de delats ut för sent, eller att man av misstag fått grannens brev.

För att närmare utreda de bakomliggande omständigheterna till de påtalade kvalitetsbristerna har PTS bland annat låtit genomföra en oberoende studie av problemen, samt tagit initiativ till möten med respektive ledningar för de aktuella postoperatörerna.

Tillsynsbesök på utdelningskontor runt om i landet

Ytterligare en åtgärd som vidtas är att öka antalet tillsynsbesök. Sedan förra veckan besöker därför PTS ett större antal utdelningskontor, runt om i landet, bland annat i områden som har haft många klagomål. Under tillsynsbesöken kommer PTS att träffa ansvariga chefer på plats och bland annat efterfråga detaljerade uppgifter om vad man gör för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Intrycken från tillsynsbesöken kommer senare att sammanfattas i en rapport som ska ingå i underlaget för bedömningen av vilka ytterligare insatser från myndighetens sida som kan bli aktuella i sammanhanget.

– PTS ser allvarligt på de kvalitetsproblem inom postutdelningen som uppmärksammats under den senaste tiden. Genom dessa tillsynsbesök får vi en ännu större kunskap om hur postoperatörerna agerar för att återställa kvaliteten i posthanteringen.

– Målet är att Sverige fortsatt ska ha en posttjänst av mycket god kvalitet.

Klicka här för att läsa mer om kvalitetsproblemen med postutdelningen.

Mer information
Olof Bjurö, enhetschef 070-811 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08- 678 55 55

Bakgrund

I drygt ett år har kvaliteten i svensk brevbefordran varit sämre än tidigare. Detta framgår av både postoperatörernas egen klagomålshantering och kvalitetsuppföljning, och PTS tillsynsverksamhet. Under januari – augusti i år mottog PTS 1450 klagomål, jämfört med 570 under motsvarande tidsperiod förra året. Det är en ökning med 154 procent.

Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser Postnord men myndigheten har fått allt fler klagomål gällande Bring Citymail.

Bakgrunden till det gångna årets kvalitetsproblem är det starka förändringstryck som den svenska postmarknaden befinner sig under och de åtgärder som vidtagits för att möta sjunkande brevvolymer på grund av ökad användning av elektroniska alternativ, den starkt ökande e-handeln samt det minskande antalet morgontidningsprenumeranter.