Fortsatta utmaningar för marknaden för betaltjänster

2020-02-19

Infrastrukturen för betaltjänster är sårbar. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. Det handlar om möjligheten att ta ut kontanter, genomföra betalningsförmedling (exempelvis betala räkningar) och sätta in dagskassor. Insatserna sker där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Inom ramen för det arbetet ska PTS varje år rapportera om myndighetens insatser i sammanhanget.

PTS insatser under 2019

Under 2019 har PTS bland annat lämnat ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Inom 14 län har dessa bidrag bland annat medfört att det i slutet av 2019 fanns 46 statligt finansierade betaltjänstombud.

PTS har även under året arbetat med kunskapshöjande och samverkansfrämjande insatser.

Sårbar infrastruktur

I rapporten konstaterar PTS att infrastrukturen för betaltjänster är sårbar. Det gäller särskilt tillgången till värdetransporter och till växel och växelkassor.

Allmänheten väljer allt oftare att betala digitalt och handeln och servicesektorn upphör därför att ta emot kontanta betalningar samtidigt som banker har minskat tillgången till kontanttjänster. Det driver på avvecklingen av kontanter och utarmar lönsamheten inom betalinfrastrukturen.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55