Nya tillståndsvillkor som speglar marknaden

2020-02-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord. De villkor som PTS ställer på bolaget speglar den utveckling som sker på postmarknaden.

PTS styrelse har beslutat att Postnord fortsatt ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Postnord ska se till att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Postnord ska även bland annat utföra oberoende kvalitetsmätningar av befordringstider, förmedla särskild posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd, blindskriftsförsändelser till synskadade och beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap.

Anpassning utifrån marknadsutveckling

Marknaderna för brev och för paket genomgår stora förändringar. Detta återspeglas i de nu beslutade tillståndsvillkoren.

På den snabbt växande paketmarknaden finns fler aktörer att välja mellan än på brevmarknaden. Eftersom Postnord inte längre har samma typ av monopolställning på paketmarknaden bedömer PTS att det inte längre är proportionerligt att reglera hur Postnord ska informera om exempelvis förhandlade rabatter för tjänster avsedda för varubefordran.

Behovet av reglering finns däremot fortsatt på brevmarknaden och därför kvarstår kraven för tjänster med skriftliga meddelanden.

Klicka här för att läsa Postnords tillståndsvillkor.

Villkor för övriga postoperatörer

I mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga postoperatörer på marknaden.

Mer information
Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor, 073-644 56 74
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Samhällsomfattande posttjänst

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att Postnord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också Postnord ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. Postnord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.