PTS fortsätter granska Postnords utdelningsmodell

2020-12-18

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnords test av en ny produktionsmodell. PTS konstaterar att postverksamheten levt upp till kraven. Men detta är inte en garanti för att modellen fungerar i större skala.

Postnord har under perioden 28 september till 27 november testat en ny produktionsmodell för utdelning av post i Lund och Kävlinge. PTS inledde en tillsyn redan i maj 2020 för att följa operatörens förberedelser inför testet och bedöma om operatörens postverksamhet i testområdet lever upp till kraven på tillförlitlighet och befordringstid.

Postnords modell går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

Verksamhet har levt upp till krav

Utifrån underlagen som operatören har inkommit med bedömer PTS att postverksamheten lever upp till kraven. PTS konstaterar samtidigt att klagomålen till operatören är högre i testområdet under den aktuella perioden jämfört med tidigare år och i relation till jämförbara områden.

Det finns även andra utmaningar som operatören har identifierat (som t.ex. ergonomin för brevbärarna i sorteringen och val av fordon i respektive utdelningsstruktur). PTS har lagt vikt vid vad Postnord uppger i ärendet om att operatören på olika sätt arbetar för att omhänderta och komma till rätta med dessa frågor. PTS har mot denna bakgrund avslutat tillsynsärendet.

Inte garanti för att modellen fungerar i större skala

PTS bedömning avser endast det berörda testområdet och inom testperioden. Om och när Postnord genomför den nya produktionsmodellen i andra geografiska områden kommer PTS att fortsätta granska effekterna av operatörens produktionsmodell. Det kommer att göras inom ramen för ett nytt tillsynsärende i anslutning till att Postnord vidgar verksamheten.

Klicka här för att läsa mer.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55