PTS inleder tillsyn över marknaden för kontanttjänster

2020-12-18

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Nu genomför PTS en uppgiftsinsamling för att påbörja granskning av regelefterlevnad på marknaden för kontanttjänster.

Lagen som säger att vissa kreditinstitut ska tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet träder nu i kraft och PTS ska övervaka marknaden och se till att reglerna efterlevs. Myndigheten inleder tillsynen genom att i början av 2021 samla in uppgifter för att kunna granska marknaden och börja analysera om kreditinstituten lever upp till skyldigheterna.

PTS begär in uppgifter

Enligt lagen får PTS begära in de uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Uppgifterna samlas in tillsammans med Tillväxtverket.

PTS vänder sig nu till företag, som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättningar, med en begäran om uppgifter. Företagen ska lämna information om var i landet de tillhandahåller tjänster som exempelvis uttags- och insättningsautomater, bankkontor, ombud och serviceboxar. Informationen ska även beskriva hur tillgängligheten ser ut samt om tjänsten är förknippad med några avgifter.

- Det senaste året har vi arbetat intensivt med att förbereda oss för att kunna bedriva tillsyn på den för PTS nya marknaden rörande kontanttjänster. Första steget är nu att samla in uppgifter för att sedan kunna bilda oss en uppfattning av läget på marknaden, säger Marielle Sjögren, enhetschef för enheten för tillsyn och tvistlösning

Uppgifterna ska lämnas under perioden den 22 februari – 5 mars. Uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket via Pipos-applikationen Kontantanalys.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55