2021


Den svenska paketmarknaden fortsätter att växa. En förklaring till det är att samhället e-handlar alltmer. Det visar en ny sammanställning från PTS.

7 oktober 2021


Brev från Sverige till USA kan komma att stoppas. Skälet är att US Post vill att breven ska märkas och tulldeklareras på ett annat sätt än tidigare. Nu inleder PTS en granskning av hur Postnord hanterar situationen.

1 oktober 2021


PTS granskar hur Postnord mäter befordringstider för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran.

21 september 2021


PTS har granskat Postnords införande av en ny produktionsmodell, så kallad varannandagsutdelning, i Malmö terminalområde.

24 juni 2021


Nu genomför PTS en insamling av information från paketleverantörer.

1 juni 2021