PTS granskar Postnords beslut om utdelningsstopp

2021-01-26

Postnord har fattat beslut om utdelningsstopp vid ett område i Göteborgs kommun. Skälet är att bolaget inte kommit överens med en samfällighetsförening (föreningen) kring frågan om var föreningens lådsamling ska placeras. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn över hur Postnord har hanterat frågan.

Postnord och den aktuella samfällighetsföreningen har inte kunnat komma överens om hur utdelningen ska ske i området, särskilt vad gäller var en lådsamling med mottagarnas postlådor ska placeras.

Med anledning av detta har Postnord meddelat utdelningsstopp och mottagarna får nu hämta sin post på närmsta utdelningskontor.

PTS granskar Postnords agerande

Nu inleder PTS tillsyn för att undersöka hur Postnord hanterat frågorna om utdelningsstopp och placeringen av föreningens lådsamling.

Bland annat begär PTS att Postnord redovisar hur bolaget fullgör sin utdelningsskyldighet. Dessutom vill PTS veta om postmottagarna har fått möjlighet att komma med synpunkter och alternativa förslag på placering av lådsamlingen, och hur detta i så fall har hanterats av Postnord.

Senast den 16 februari 2021 ska Postnord har svarat PTS.

Klicka här för att läsa PTS brev till Postnord.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55