PTS rapporterar insatser för grundläggande betaltjänster

2021-02-19

Situationen är god för de flesta när det gäller möjligheten att betala räkningar. Men för dem som behöver stöd kan det vara dyrt och otillgängligt. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) rapportering av myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster.

PTS har regeringens uppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. Det handlar om möjligheten att ta ut kontanter, genomföra betalningsförmedling (exempelvis betala räkningar) och sätta in dagskassor. Insatserna sker där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Inom ramen för det arbetet ska PTS varje år rapportera om myndighetens insatser i sammanhanget.

PTS delar ut stöd

Under 2020 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 19 länsstyrelser. De lämnade bidragen har medfört att det i slutet på 2020 fanns 16 län med totalt 47 statligt finansierade betaltjänstombud. Bidragen har även finansierat regionala processledare och deras arbete med stöd- och utvecklingsinsatser i 20 län.

God situation för de flesta

PTS har gjort en analys av situationen när det gäller betalningsförmedling som för merparten av befolkningen är god, men för de i behov av manuellt stöd kan vara både dyr och allt mer otillgänglig.

Myndigheten bedömer att konsekvenserna av en fortsatt nedläggning av bankkontor och betaltjänstombud behöver analyseras vidare samt att tillgången till icke digitala tjänster som girering via brev fortsatt behöver bevakas.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55