Mindre företag nöjda med posttjänsterna

2023-03-29

De flesta mindre företag är relativt nöjda med hur posttjänsterna fungerar. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Samtidigt finns det utmaningar och oro över kommande förändringar.

PTS har i uppdrag att analysera och beskriva postmarknadens utveckling och bevaka att tjänsterna svarar mot samhällets behov. Bland annat ska expeditions- och insamlingsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Myndigheten har därför låtit genomföra en kvantitativ undersökning om behovet av posttjänster och servicen i tätort och landsbygd.

Inom ramen för undersökningen har det genomförts drygt 3200 intervjuer med mindre företag, upp till 19 anställda.

De flesta nöjda med posttjänsterna

De flesta tillfrågade företag är relativt nöjda med hur posttjänsterna fungerar. Det är fler som är nöjda med att skicka och ta emot paket, än vad gäller att skicka och ta emot brev. Två av tre företag i undersökningen använder posttjänster medan en tredjedel inte gör det. Två av tio av företagen svarar att posttjänsterna är kritiska och måste fungera hela tiden för att verksamheten ska fungera.

Företagen i undersökningen framhåller att det är viktigt med förutsägbarhet, tillförlitlighet och att veta när försändelsen kommer fram. Att brev och paket kommer fram i tid, snabbt och enligt kundlöfte uppfattas som centralt.

Sju av tio företag är nöjda med avståndet till företagets egen postlåda i vilken de tar emot post, medan sex av tio är nöjda med avståndet till Postnords brevlåda i vilken de skickar post.

Sex av tio svarar att de är nöjda med Postnords företagscenter men en femtedel är inte nöjda med avståndet till företagscentren. Ett av tre företag har haft problem med att få paket levererade till verksamhetsstället, även om de har beställt en sådan leverans.

Snabbhet viktigt för många

I dagsläget är kravet på den samhällsomfattande posttjänsten att ett brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska delas ut senast inom två arbetsdagar från att det postades.

Fyra av tio av de mindre företag som använder posttjänster anser att det skulle få stora konsekvenser om denna befordringstid skulle ändras till tre dagar. Vissa framför också att de vill kunna köpa en snabbare tjänst.

- Det är viktig uppgift för PTS att följa och bevaka användargruppens behov och att de tillgodoses. Vi kan av undersökningen dra slutsatsen att små företag tillhör den grupp användare som har särskilda behov av posttjänster varför PTS fortsätter att bevaka deras behov. Myndigheten kommer att ta med det här resultatet i arbetet med översyn av postregleringen, både nationellt och internationellt, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Klicka här för att läsa undersökningen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55