14 vinnare i PTS nionde innovationstävling

2014-12-18

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett fjorton vinnare i den nionde omgången av tävlingen ”Innovation för alla”. Den här gången var temat ”Nåbar för alla?” och de vinnande projekten får dela på drygt 13,4 miljoner kronor i finansiering.

I denna tävling efterfrågade PTS lösningar som gör det enklare för alla att, oavsett vilken funktionsförmåga de har, komma i kontakt och kommunicera med offentliga och privata verksamheter. Det kan exempelvis handla om att anpassa en webbplats eller e-tjänst så att den blir nåbar för en bredare målgrupp, antingen genom att utveckla en ny tjänst eller att förbättra en befintlig.

- Vi strävar efter att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas av alla. Då behöver till exempel kommunikationskanaler in och ut från företag och organisationer bli mer tillgängliga. Vilken funktionsförmåga man har ska inte vara en faktor som påverkar möjligheterna att få kontakt och hjälp. De projekt som får finansiering i och med vår nionde innovationstävling syftar alla till att göra det lättare att nå och bli nådd, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

 

Vinnare från Malmö till Piteå

Till den nionde tävlingen med temat ”Nåbar för alla?” kom det in 38 bidrag. De fjorton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Aurora, Uppsala
SMS i TeleQ - boka telefontid och få bekräftelse av bokad tid via SMS.

ETU AB, Piteå
WordPresstema - skapa ett tema i WordPress som är tillgängligt och användbart.

Europea i Malmö AB, Malmö 
Fritt fram! - program för mobiler, surfplattor och datorer som gör det möjligt för användaren att fritt få välja vilken person eller tjänst som ska få förmedla ett samtal.

Försäkringskassan, Stockholm 
Proaktiv information genom digitala kanaler - underlätta för de som är kunder hos Försäkringskassan genom att utveckla möjligheten för Försäkringskassan att skicka proaktiv information till kunden, som t.ex. påminnelser vid upphörande av förmån.

HiQ Stockholm AB, Stockholm 
Tidningen för alla - tillgängliggöra tidningar på webben för personer med läsnedsättning så att de får tillgång till nyheter och tidningsartiklar vid samma tidpunkt som de som kan använda en tidnings webbsida.

ICT Enablers, Stockholm 
Vidareutveckling av ATbar - ta fram en svensk version av verktygsfältet ATbar som innehåller verktyg för ökad tillgänglighet på webben.

Intaktus AB, Stockholm
Personligt möte via internet – göra personligt kundtjänstmöte via internet tillgänglig för så många som möjligt samt att byta plattformsspråk för Intaktus befintliga tjänst Liveshop.

KTH SCS, Stockholm 
Smartare möten - testa metoder för effektivare kommunikation mellan verksamheter och personer som har en omfattande psykisk och kognitiv problematik.

MailDirect Sweden AB, Stockholm 
Digitala nyhetsbrev för alla - ökad tillgänglighet till digitala nyhetsbrev som skickas via tjänsten Maildirect.

Myndigheten för delaktighet (MFD), Stockholm 
EPUB 3 (nästa generation av tillgänglig offentlig information) – MFD ska tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) undersöka utbudet av verktyg för att göra om media till EPUB 3 samt kartlägga vilka program som kan läsa EPUB3.

Omnitor, Stockholm 
eCwebb - röstsamtal, videosamtal och datakommunikation i realtid direkt i webbläsaren.

Raftech AB, Göteborg 
Teletext.se - molnbaserad tjänst som erbjuder personer i behov av kommunikationsstöd ett stöd i form av textning av pågående telefonsamtal. 

SDR Tecken AB, Stockholm
Teckenmail - en tjänst som gör att teckenspråkiga personer via en myndighets eller ett företags webbplats kan lämna meddelanden på teckenspråk, samt få svar från myndigheten eller företaget på teckenspråk.

StoCKK, Habilitering och hälsa, SLL, Stockholm
Appsök- kvalitetssäkrad sökbar appinformation tillgänglig ur ett mångfaldsperspektiv.

 

90 vinnare på fem år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att arrangera innovationstävlingar två gånger per år. PTS har sedan starten 2010 genomfört nio tävlingar och finansierat 90 projekt med totalt 113 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 26 maj 2015

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 26 maj 2015. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Platser bokas kostnadsfritt och med fördel i god tid genom att mejla till charlotte.aleman@pts.se

 

För mer information:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55