PTS bjuder in till auktion i 700 MHz-bandet

2016-07-01

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela tillstånd i 700 MHz-bandet genom en spektrumauktion. Ett mål med auktionen är att öka täckningen där det i dag finns brister. Auktionen är planerad att starta den 1 december 2016 och intresserade ska ansöka om att få delta senast den 1 november 2016.

700 MHz-bandet består av 2x30 MHz, och i auktionen finns fem tillstånd att bjuda på (fyra tillstånd om 2x5 MHz och ett tillstånd om 2X10 MHz). Det senare tillståndet är förenat med ett täckningskrav som innebär att tillståndshavaren ska bygga täckning för tal och bredbandstjänster där sådana i dag saknas och där konsumenter ibland befinner sig.

Stort behov av frekvenser

Under de senaste åren har efterfrågan på trådlöst bredband ökat kraftigt i Sverige och därmed har behovet av frekvenser ökat. 700 MHz-bandet är lämpligt för att erbjuda god yttäckning och för att öka bredbandskapaciteten i hela landet.

Minst två aktörer kan tilldelas frekvenser

För att bibehålla en god konkurrenssituation har PTS beslutat att en deltagare i auktionen maximalt får köpa 2x20 MHz genom ett så kallat spektrumtak. Detta garanterar minst två tillståndshavare i bandet, men utesluter inte fler.

Eventuella störningar på tv-mottagning ska avhjälpas

Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 700 MHz-bandet finns det risk för att mottagningen av tv påverkas när bandet börjar användas. Därför kräver PTS att tillståndshavare i bandet hanterar och avhjälper de problem som eventuellt uppstår. PTS har ett liknande krav som gäller tillståndshavarna i 800 MHz-bandet, och detta har fungerat väl.

Auktion i flera rundor över internet

Auktionen genomförs som en multirunde-auktion (SMRA) med flytträtt och planeras starta den 1 december 2016. Auktionen sker i en särskild programvara och genomförs via internet. Hur auktionen går till och vilka regler som gäller beskrivs i den allmänna inbjudan.

Ansök senast den 1 november

Den som vill ansöka om att delta i auktionen ska senast den 1 november 2016 ha inkommit med en ansökan till PTS. Det är viktigt att ansökan inkommer i tid och innehåller det som PTS kräver.

Läs underlaget

PTS publicerar i dag även en sammanställning av inkomna remissvar på allmän inbjudan och myndighetens bemötande av dessa.

För mer information:
Karoline Boström, enhetschef spektrumavdelningen, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Fakta om tilldelningen:

  • FDD-bandplan om totalt 2x30 MHz, fyra tillstånd om 2x5 MHz, ett tillstånd om 2x10 MHz
  • Nationella tillstånd
  • Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala (med vissa begränsningar)
  • Tillståndstid: den 1 april 2017 t.o.m. den 31 december 2039
  • Spektrumtak: 2x20 MHz
  • Täckningskrav i tillståndet om 2x10 MHz (FDD5)

Bakgrund till tilldelningen finns på www.pts.se/700mhz.