700 MHz-auktionen avslutad – 300 miljoner till bättre täckning

2018-12-11

PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Två aktörer har vunnit tillstånd för totalt 2 824 594 446 kronor.

Auktionen genomfördes via internet och avslutades efter fem dagars budgivning i 46 budrundor, samt en budrunda som avgjorde placeringen i frekvensbandet. Den sammanlagda summan för tillstånden var 2 824 594 446 kronor.

300 miljoner kronor utgör bud på täckning för tillståndet med täckningskrav, vilket vanns av Telia Sverige AB. Dessa pengar ska användas för att bygga ut täckning för tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s) på platser där användare normalt befinner sig och där sådan täckning saknas.

Minst hälften av täckningskravsbeloppet ska användas för utbyggnad i Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Värmlands län där andelen ytor utan täckning eller med bristfällig sådan är störst.

–  Våra undersökningar visar att mobilanvändarna runt om i landet använder allt mer data för varje år. De nya frekvenserna gör att operatörerna kan fortsätta bygga ut mobilnäten för att möta denna efterfrågan. Genom täckningskravet hoppas vi kunna åtgärda många av de täckningsbrister som finns i dag, säger Dan Sjöblom, generaldirektör PTS.

Tillstånden kommer att tilldelas inom några arbetsdagar och fördelas enligt följande:

Budgivare Tillstånd

Auktionslikvid
SEK

Belopp för täckning
SEK
Telia Sverige AB

 2×10 MHz, FDD 

 713-723 MHz

 768-778 MHz

 1 382 657 650  300 000 000
Net4Mobility HB

 2×5 MHz, FDD

 723-728 MHz

 778-783 MHz

 720 968 398  -
Net4Mobility HB

 2×5 MHz, FDD

 728-733 MHz

 783-788 MHz

 720 968 398  -

Hi3G Access AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd.

Auktionen avslutades efter att steg 2 i auktionen genomförts. Där avgjordes placeringen i frekvensbandet. I steg 2 betalade budgivarna inte enligt sitt lagda bud utan priset beräknas efter hur andra har värderat en placering i samma utrymme. Eftersom den eller de budgivare som lade ett bud över 0 kronor fick sina förstahandsval tillgodosedda, och förstahandsvalen var olika, blev budsumman i detta steg 0 kronor. 

Tillstånden har en giltighetstid till och med den 31 december 2040. 

PTS kommer att analysera den framtida användningen av de delar av 700 MHz-bandet som ingick i auktion för SDL, men som inte såldes.

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer information om tilldelningen i 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.