13,7 miljoner för ökad digital kompetens

2019-01-22

Nu har PTS beslutat om vilka projekt som får finansiering för att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov och utsatta grupper. Av 45 inkomna ansökningar har sju beviljats finansiering.

Under hösten 2018 var det öppet att ansöka om finansiering från Post- och telestyrelsen (PTS) till särskilda utbildningsinsatser. Ansökningarna skulle handla om projekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap. PTS fick in 45 ansökningar och har nu beslutat att ge finansiering till nedanstående sju projekt.

AcadeMedia Eductus AB
Digital kompetens för alla

Länsstyrelsen i Stockholm
Mer digital i Stockholms skärgård

Medborgarskolan Stockholmsregionen
Från utsatt till insatt – Ökad digital kompetens för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar

Omsorgsförvaltningen, Uppsala Kommun
Funk-IT Lyftet – Att öka delaktighet i samhället för funktionsnedsatta i Uppsala kommun genom kurser som ökar personernas digitala kompetens

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Diplomerat Digital – från it-osäker till säker på it

SeniorNet Sweden
IT-handledarutbildning för seniorer

Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun
Öka äldres digitala kompetens


Flera faktorer påverkade urvalet

Varje projekt kunde ansöka om upp till tre miljoner kronor och summan för de 45 inkomna ansökningar uppgick totalt till 87,4 miljoner kronor. Inom PTS särskilda uppdrag att verka för digital delaktighet har myndigheten möjlighet att dela ut upp till 10 miljoner kronor per år för den här typen av finansiering, vilket påverkade hur många projekt som kunde beviljas finansiering den här gången. PTS har därför valt ut de projekt vi tror kan göra bäst effekt för att inkludera fler i det digitala samhället.

Urvalet har även gjorts med hänsyn till att nå en relativt jämn balans mellan olika målgrupper som nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom har vi strävat efter en blandning av olika metoder för hur utbildningen går till samt olika typer av aktörer som till exempel kommuner, intresseförbund, ideella föreningar och studieförbund.

13, 7 miljoner kronor delas ut över två år

Efter en noggrann utvärderingsprocess i flera steg valdes till slut sju projekt ut för att få finansiering. Projekten har ansökt om olika summor och totalt får de dela på drygt 13,7 miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor delas ut under 2019 och drygt 4,7 miljoner kronor under 2020. Pengarna delas ut i etapper efter att projekten lämnat in och fått godkänt på etapprapporter. Varje projekt har en projektperiod på upp till två år.

– Vi ser fram emot att se vad de olika projekten kan uppnå, särskilt som de har lite olika sätt att ta sig an sitt uppdrag. Några tänker utbilda handledare som i sin tur ska utbilda slutanvändare, några satsar på en utbildning som ska ingå i ordinarie verksamhet och några tänker göra engångsinsatser för att motivera personer att bli mer digitala, säger Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.

Mer information:

Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla: faup@pts.se
Ring: 08-678 55 52
Webb: www.pts.se/faup

Mediefrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

 

Om PTS uppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter behöver tjänster, teknik och information vara inkluderande och fungera för alla, oavsett förmåga och förutsättningar.

PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Det kan till exempel vara äldre, nyanlända med låg utbildning eller andra som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digitala tjänster.

Vår övertygelse är att om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället. Ett exempel på elektroniska kommunikationstjänster är digitala betaltjänster, inklusive Bank-ID.

Genom att lära fler hur man hanterar elektroniska kommunikationstjänster, datorer och smarta mobiltelefoner kan det göra stor skillnad exempelvis vid nödvändig kontakt med vården och myndigheter. 

Därför arbetar vi både med specifika insatser och med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.