Idag öppnar PTS innovationstävling ”Betaltjänster för alla”

2020-12-07

Sökande kan vinna upp till tre miljoner kronor för projekt för att göra betaltjänster tillgängliga för så många som möjligt.

I Post- och telestyrelsens (PTS) 17:e innovationstävling söker vi innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster i datorn eller i mobilen, oavsett funktionsförmåga. 

– Vi ser tydliga tecken på att många människor med funktionsnedsättningar och även äldre har stora problem med de digitala betaltjänsterna. Det är ett ökande problem som riskerar att påverka människors möjlighet till självständighet, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

Projektförslagen i PTS innovationstävling ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Dessa kan vara nya eller en vidareutveckling av befintliga. Exempel på områden är betallösningar vid e-handel, mobila betallösningar, digital fakturabetalning samt signering och identifiering (e-legitimation) i samband med betalning.

Med PTS innovationstävling vill vi bidra till att smarta idéer blir verklighet och att förbättra vardagen för många när det gäller området betaltjänster. Vi vill se att tryggheten ökar när en digital betalning ska utföras. Dessutom att det blir lättare för alla användare att genomföra betalningen, gärna även vid tillfällig brist på mobiltäckning.

– Vi vill att PTS innovationstävling ska ge stöd åt lösningar som är realistiska för marknaden att nå ut med. De projekt som tävlingen finansierar ska leda till att så många som möjligt ska kunna använda lösningarna, säger Sverker Brundin på PTS.

Stora grupper halkar efter

Ett flertal studier visar att kontantanvändningen har minskat mycket snabbt på senare år. I den senaste rapporten om grundläggande betaltjänster bedömer länsstyrelserna att det i pandemins svallvågor har blivit ännu svårare att betala med kontanter jämfört med tidigare år. Och den senaste mätningen från Riksbanken visar att Swish nu har gått om kontanter.

Användandet av digitala betaltjänster och betalmedel har dessutom ökat kraftigt under corona-pandemin. Inte minst bland äldre, den största ökningen av Swish har exempelvis skett bland äldre enligt Riksbankens undersökning.

Samtidigt uppger över hälften av personerna över 65 år att de är negativa till att kontantanvändningen minskar. Samma tendens ses hos människor med funktionsnedsättningar. Många i gruppen har också svårt att självständigt klara av att använda digitala betaltjänster. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 visar att gapet ökar mellan de som är bekväma med att betala digitalt och de som inte är det.

Digitaliseringen av betaltjänster går snabbt och det blir allt mer angeläget att hitta lösningar för dem som idag inte är digitalt delaktiga. Svårigheter att utföra grundläggande betaltjänster finns enligt länsstyrelserna i högre utsträckning hos äldre, personer med funktionsnedsättning, asylsökande och nyanlända. Länsstyrelserna pekar särskilt ut att det finns ett behov av att stötta de digitala betaltjänsternas användarvänlighet.

Situationen späs på av att e-handeln konstant ökar. Under pandemin har accelerationen tilltagit. Här är den vanligaste betallösningen kortbetalning, men även många helt digitala betallösningar ökar snabbt.

Ta chansen att få finansiering till ditt projekt i årets tävling! Ansökan sker från plattformen Challengesgov.se.

Affärsmässig fördel för Firstvet

Hittills har PTS stöttat 177 projekt med sammantaget 256 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering.

Ett exempel är Firstvet, en uppmärksammad veterinärtjänst online. Bolaget var en av vinnarna i PTS 13:e innovationstävling, ”Bäst i branschen”. Projektet pågick i ett års tid – mellan december 2016 och december 2017. Det gick ut på att tillgänglighetsanpassa tjänsten. Sedan dess har det hänt mycket med bolaget, som nyligen har värderats till 1,3 miljarder kronor, har stängt en kapitalrunda på 300 miljoner kronor och ska öppna i USA innan årets slut.

–Utan vinsten tror jag helt ärligt inte att vi hade kunnat ta grupper med så många olika former av funktionsnedsättning i beaktning. Men att vi gjorde det har gynnat produkten i sin helhet, säger David Prien, vd och medgrundare till Firstvet.

– Jag upplever att många unga teknikföretag inte tänker på de här målgrupperna men jag tror att vi har gynnats av det även affärsmässigt. Vi vill förenkla livet för alla djurägare och många djurägare har funktionsnedsättningar. Att inte tillgodose deras behov hade varit dumt.

Många delar från projektet lever vidare, som slutsatser kring användarflödet och språkliga och presentationstekniska anpassningar.

– Vi användartestar allt vi tar fram och inkluderar generellt människor med funktionsnedsättningar. Det har levt kvar i vår produktutveckling, säger David Prien.

Alla vinnare hittar du på pts.se/innovation.

Mer information

Sverker Brundin, projektledare PTS innovationstävling, tfn: 073-644 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se.

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet.