Ökad användning i mobilnäten – tänkbar pandemieffekt

2020-11-26

Användningen av datatrafik och samtal i mobilnäten ökade snabbare än tidigare. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2020.

Mobilnäten användes mer intensivt under första halvåret 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 31 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med förra periodens ökning med 23 procent. Samtidigt ökar antalet trafikminuter i mobilnäten med cirka 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år.

En tänkbar förklaring till trafikökningen i mobilnäten är den pågående coronapandemin som inneburit att mer arbete utförts på distans och att fysiska kontakter begränsats. En annan bidragande orsak till ökningen av mobildata är att bredbandsanslutningar via det traditionella kopparnätet ersätts med lösningar via mobilnät.

5G-lansering syns i statistiken

För första gången rapporteras trafik i 5G-nät från en operatör, till följd av en tidig lansering under första halvåret. Under året har fler aktörer lanserat 5G-erbjudanden.

Tre fjärdedelar av de fasta bredbandsabonnemangen går via fiber

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med nio procent och står nu för nära tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än hälften av abonnemangen på fast bredband har en uppladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. För fem år sedan hade endast vart femte abonnemang motsvarande uppladdningshastighet.

Antalet abonnemang för bredband via det traditionella kopparnätet (xDSL) har halverats på fyra år, och det finns nu 427 000 sådana abonnemang kvar.

Ta del av rapporten Svensk telekommarknad.

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.

Samtliga siffror i rapporten gäller för den 30 juni 2020.