Fyra vinnare i innovationstävlingen "Betaltjänster för alla" får dela på närmare 8 miljoner kronor

2021-06-03

Fyra vinnare får dela på 7 667 819 miljoner kronor i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Betaltjänster för alla”. Vinnarna får finansiering under 1,5 år för att utveckla sina idéer som ska göra det enklare att betala digitalt, oavsett funktionsförmåga.

– Digitaliseringen av samhället har fått en rejäl skjuts under coronapandemin. Samtidigt har det blivit uppenbart hur betydelsefullt det är att alla medborgare, oavsett förutsättningar, klarar av att vara delaktiga, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

– Just i år känns det därför extra värdefullt att PTS innovationstävling kan bidra till att innovativa idéer för ökad digital delaktighet blir verklighet.

I årets innovationstävling, den sjuttonde i ordningen sedan starten 2010, fick PTS in totalt 25 ansökningar. Av dessa får alltså fyra projekt finansiering.

Vinnare

Innovationsprojekt

HiQ
(HiQ International AB)

Betalningsbrevlåda så att alla betalningar oavsett kanal ska kunna göras på ett ställe och på lika villkor.

Intuicell
(Intuicell AB)

Identifieringstjänst som tillåter säker och trygg identifiering av slutanvändaren genom enbart röst (biologiskt inspirerad AI).

Funktionsrätt Skåne

Betallösning som gör det möjligt att bekräfta köp genom ansiktsigenkänning.

Treddy
(JE Marketplace Solutions AB)

Betaltjänst som skapar en tryggare och enklare begagnathandel.

 

Ansökningarna till innovationstävlingen har granskats av ett internt och ett externt expertråd. De vinnande projekten följs upp löpande under finansieringsperioden samt under de efterföljande tre åren.

Hittills har PTS stöttat 177 projekt med sammantaget 256 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering. Det har varit alltifrån breda digitala lösningar för många till smala lösningar som möter specifika behov.

Alla vinnare hittar du på pts.se/innovation.

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se.

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet.