I dag startar auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2023-09-19

I dag startar auktionen av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målsättningen med tilldelningen är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Auktionen startar i dag och beräknas pågå i upp till tio arbetsdagar, men kan komma att ta längre tid. PTS kommer inte informera om godkända budgivare innan auktionen är avslutad.

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas i god tid innan nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar och inom andra områden där människor normalt befinner sig.

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Följ utvecklingen i auktionen

Efter varje avslutad auktionsdag, under huvuddelen av auktionen, kommer information om antal genomförda klockrundor och summan av priset för alla block som ingår i auktionen att publiceras på myndighetens webbplats. Klicka här för att komma till webbplatsen.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55