Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2015-06-15

Under 2014 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

Rapporten visar att Telekområdgivarna under 2014 tog emot 292 anmälningar om tv-störningar från bofasta personer i områden där 4G-nät byggts ut. Detta var en minskning från 427 anmälningar år 2013. I genomsnitt har operatörerna skickat ut 50 störningsfilter per månad under 2014 och dessa filter tycks ha löst de allra flesta problemen.

Det är också sannolikt att många konsumenter har löst tv-störningsproblem orsakade av utbyggnaden i 800 MHz-bandet på egen hand, utan att kontakta Telekområdgivarna. Dessa fall ingår inte i statistiken.

Bakgrund:

2011 vann tre aktörer tillstånd i 800 MHz-bandet; HI3G, TeliaSonera Mobile Networks och Net4Mobility. Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet identifierades en risk för att mottagningen av tv skulle påverkas när bandet byggs ut.

Tillstånden förenades därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning, och de måste samarbeta för att hantera och avhjälpa de problem som eventuellt uppstår. (Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.)

Tillståndshavarna ska också erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Det är Telekområdgivarna som är denna kontaktpunkt.

Ta del av rapporten

För mer information:
Lars Eklund, chef för enheten för spektrumtillsyn, tfn: 070-815 10 71
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55