Inbjudan att delta i utlottning av kostnadsfri publicering av satellitanmälan

2015-10-15

För att kunna bedriva rymdverksamhet (satellitkommunikation) krävs det bl.a. att satellitsystemet har genomgått en koordineringsprocedur inom ITU (Internationella teleunionen).

Till grund för detta ligger minst en satellitanmälan om ITU. ITU:s publicering av anmälan inleder proceduren.

Varje medlemsstat i ITU har sedan rätt till en (1) kostnadsfri publicering i BR IFIC per år, i enlighet med ITU:s regler (se ”Decision 482”).

PTS har dock inga regler för hur denna möjlighet ska fördelas bland svenska satellitoperatörer och har heller ingen skyldighet att låta dessa utnyttja denna nationella möjlighet.

PTS avser trots detta att låta en svensk satellitoperatör utnyttja möjligheten till 2015 års kostnadsfria publicering för ett satellitsystem. Urvalet sker via lottning.

PTS inbjuder därför svenska satellitoperatörer att senast den 30 oktober 2015 att anmäla sitt bindande intresse för lottningen (via mailadress satellit@pts.se). 


Lottningen kommer att ske på PTS. PTS kommer därefter senast den 11 november att meddela vilken satellitoperatör som har vunnit lottningen.
 
Vid frågor kontakta samordnare Christian Höglund, 08-678 5668, christian.hoglund@pts.se.