Krav i 700 MHz-bandet kan ge bättre täckning och kapacitet

2015-04-15

Användning av 700 MHz-bandet kan ge bättre mobiltäckning och kapacitet. Ett täckningskrav i bandet bör vara inriktat på att täppa till lokala vita fläckar i täckningen, säger Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport till regeringen. Det så kallade 700 MHz-bandet som i dag används för marksänd tv blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017.

PTS har på regeringens uppdrag undersökt hur 700 MHz-bandet kan användas på ett sätt som bidrar till att uppnå de politiska målen. Myndigheten har i en förstudie konstaterat att användning av mobilt bredband för kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i bandet. I den rapport som i dag lämnats till regeringen konstaterar PTS att det är motiverat att använda täckningskrav vid tilldelningen av bandet. Ett sådant krav bör vara inriktat på att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenterna befinner sig, till exempel i närheten av tätorter och vägar. 

– Även om Sverige generellt sett har mycket god tillgång till mobiltäckning så finns fortfarande brister. Ofta i form av mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning, och där konsumenter ibland befinner sig. Ett krav i 700 MHz-bandet bör rikta in sig på att täppa till så många av dessa luckor som möjligt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Infrastruktur som etableras genom ett täckningskrav i 700 MHz-bandet kan ses som en typ av samhällsmaster som skulle kunna vara öppna för tillträde för flera operatörer.

PTS noterar också att en tilldelning av bandet innebär mer frekvensutrymme för mobilt bredband, vilket i sig ger förutsättningar för bättre yttäckning och större kapacitet i mobilnäten.

PTS har också utrett möjligheterna att skydda mottagningen av marksänd tv från störningar och funnit att förutsättningarna för detta är goda. Särskilda åtgärder för att säkerställa ett fullgott skydd för tv-mottagning kommer dock att krävas.

Det fortsatta arbetet inför en tilldelning av bandet inleds nu på PTS. Arbetet kommer att innefatta täta kontakter med marknadsaktörer i form av informationsmöten, remisser med mera.

Ta del av rapporten

Mer information om 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700mhz

Mer information
Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55