PTS bjuder in till informationsmöte om 700 MHz-tilldelningen

2015-11-03

Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

PTS har under sommarens och höstens arbete med tilldelningsförfarandet analyserat ett antal frågor och kommer på mötet att presentera slutsatserna av dessa analyser. Det handlar bland annat om:

 • Geografisk avgränsning (nationella eller regionala tillstånd), tillståndens storlek i frekvens (blockindelning) och tillståndstid
 • Utformning av täckningskrav
 • Auktionsformat
 • Tekniska villkor inkluderande
  - Villkor för att skydda andra användare i 700 MHz bandet
  - Villkor för att möjliggöra delning
  - Villkor för att skydda mottagning av marksänd tv
 • Konkurrensrelaterade åtgärder såsom ett ev. införande av spektrumtak

Intressenter kommer att ha möjlighet att besvara en skriftlig konsultation som PTS planerar att inleda i vecka 52, med ett sista svarsdatum den 4 februari 2016.

Tid: 11 december 2015 kl. 9:30-11:30.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 700MHzbandet@pts.se senast den 7 december 2015.

Mer information om 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.