PTS kräver att återförsäljare återkallar utrustning som stör mobilnäten

2015-03-06

Post- och telestyrelsen (PTS) kräver i dag att återförsäljaren HIPS AB återkallar sålda repeatrar som kan orsaka störningar i mobilnäten. Företaget ska också betala PTS kostnader för provning av utrustningen.

PTS beslut är fattat med stöd i lagen om radio- och teleterminalutrustning. Myndigheten har efter kontroll konstaterat att den aktuella utrustningen inte uppfyller de krav som ställs för att utrustningen ska få användas i EU.

HIPS AB har meddelat PTS att företaget inte längre säljer utrustningen och att man har dragit tillbaka de aktuella repeatermodellerna från sina distributörer. Företaget ska senast den 17 mars meddela PTS hur den aktuella utrustningen återkallats från slutanvändare.

PTS har haft 11 ärenden där de aktuella repeatermodellerna har orsakat skadliga störningar i mobilnäten. Störningarna kan till exempel ha påverkat mobilanvändarnas möjlighet att ringa 112 i de områden där störning förekommit.

Repeatrar används för att förstärka och återsända radiosignaler i mobiloperatörernas frekvensutrymmen för att skapa bättre täckning lokalt, till exempel inomhus. För att få använda repeater krävs skriftligt godkännande från mobiloperatören.

Läs beslutet.

För mer information:
Lars Eklund, chef enheten för spektrumtillsyn, tfn: 08-678 58 03
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Läs mer om repeatrar
Läs mer om PTS marknadskontroll