PTS publicerar uppdaterad version av rapport om mobilnätsutbyggnad

2015-05-13

På grund av felaktig inrapporterad data från operatören Telia Sonera har PTS korrigerat sin rapport där myndigheten följer upp mobiltäckning och mobilnätsutbyggnad.

PTS lämnade den 2 mars 2015 till regeringen sin rapport av uppdraget att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät. PTS upptäckte därefter att den 4G-täckning som Telia Sonera rapporterat tycktes vara stor jämfört med såväl befintlig GSM-täckning som med den täckning som Telia Sonera kommunicerar via sina täckningskartor. Efter en fråga från PTS bekräftade Telia Sonera att den inrapporterade täckningen för 4G med 10 Mbit/s var felaktig. Skälet var en felaktig inställning i det beräkningsverktyg företaget använt.

PTS har nu tagit emot korrigerade uppgifter från Telia Sonera och publicerar därför en uppdaterad rapport. I den rapport som PTS redovisar publikt framgår inte täckningen hos enskilda operatörer. Felet påverkar de sammantagna siffrorna för tillgång till 4G med 10 Mbit/s som redovisats i rapporten, per län och totalt för landet, och dessa är nu korrigerade.

Korrekt yttäckning för 4G med 10 Mbit/s i landet är sammantaget för alla operatörer 48 procent (jämfört med tidigare redovisade 60 procent), medan befolkningstäckningen endast är en procentenhet lägre än vad som tidigare redovisats.

Den uppdaterade rapporten

För mer information:
Jonas Wessel, chef spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55