PTS tar in synpunkter på förslag om tilldelning av 700 MHz-bandet

2015-12-21

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av 700 MHz-bandet. Intressenter kan senast den 4 februari 2016 lämna synpunkter på förslagen. I dokumentet beskrivs bland annat förslag kring:

  • Tekniska regler, inklusive hur mottagning av marksänd tv ska skyddas.
  • Ett spektrumtak på 2x20 MHz som syftar till att bibehålla konkurrensen.
  • Utformning av ett täckningskrav för ett av tillstånden. Kravet ska ge mobiltäckning för tal och data där konsumenter vistas och där det finns täckningsluckor, närmare bestämt i närheten av vägar, bostäder och fritidshusområden. 
  • Att auktionsformatet ska vara en så kallad SMRA - en auktion med flera budrundor, med flytträtt.

PTS kommer efter denna konsultation med intressenter sammanställa detaljerade regler kring tilldelningen och under våren remissa en så kallad allmän inbjudan.

Intressenter har till den 4 februari 2016 på sig att lämna skriftliga synpunkter på denna konsultation.

Ta del av konsultationen

Läs mer om 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.

Mer information

Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55