Europeisk 5G-färdplan på remiss

2016-06-29

Radio Spectrum Policy Group - RSPG publicerar europeisk 5G-färdplan för remiss.

RSPG har nu publicerat ett utkast till en så kallad "Opinion" inom området spektrumrelaterade frågor kring nästa generations trådlösa system (5G). Utkastet är ute på remiss och sista svarsdatum är den 31 juli 2016.

För den som vill veta mer om detta och/eller vill svara på remissen finns mer information på RSPG-sidan om konsultationer samt på RSPGs hemsida.

För mer information:
Bo Andersson, chefsekonom, tfn: 073-644 57 97
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55