Inbjudan till 5G-forum den 3 februari

2016-12-19

PTS bjuder in till ett tredje möte för att fortsätta diskutera den framtida 5G-utvecklingen och dess påverkan på spektrumanvändning och standardisering.

Det som vi tycker kan vara en spännande utmaning är att ge svar på frågan:

Vem eller vad kan komma att använda 5G?

Många av frågorna kring den framtida användningen av 5G faller inom PTS intresseområde varför vi tycker att en bred diskussion om möjliga utfall skulle vara intressant.

Om du vill presentera något inom ditt område är du välkommen att kontakta oss. Ett urval av presentationer kommer att göras för att få till ett bra program.

Preliminär agenda ser ut så här:

  • PTS inleder
  • Dagens tema: Vem eller vad kan komma att använda 5G?
  • Avslutning

När: den 3 februari 2017, kl. 13.00 – 16.00

Var: PTS, Valhallavägen 117, rum Valhall

Anmälan: senast den 1 februari 2017 till amela.hatibovic-sehic@pts.se

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer.