Inbjudan till 5G-forum

2016-09-01

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer.

Vi bjuder er till vårt andra möte för att diskutera den framtida 5G-utvecklingen och dess påverkan på spektrumanvändning och standardisering.

Det som vi tycker kan vara en spännande utmaning är att ge svar på frågan: Vem är operatör i 5G? 

Då 5G förväntas adressera många nya användarfall och till viss del nya användare är det inte självklart att den traditionella mobiloperatören är den enda användaren av 5G-teknik/5G-nät i framtiden. Några exempel där andra aktörer skulle kunna vara operatörer av 5G-nät är operatörsneutrala inomhusnät, lokala nät för processtyrning i en gruva, ett pappersbruk eller vid styrning av elnät. Vilka aktörer som förväntas driva dessa nät eller delar av nät kan ha en påverkan på en mängd olika aspekter relaterade till 5G, som till exempel teknikutvecklingen, konkurrensfrågor, nya affärsmodeller, spektrumbehov, lämpliga delningskriterier och tillståndsgivning för att bara nämna några.

Många av dessa frågor faller inom PTS intresseområde varför vi tycker att en bred diskussion om möjliga utfall i frågan om framtida operatörer i 5G skulle vara intressant.

Om du tror dig ha intressanta ämnen inom det området att presentera är du välkommen att kontakta oss. Ett urval av presentationer kommer att göras för att få till ett bra program.

Preliminär agenda ser ut så här:

  • PTS inleder
  • Dagens tema: Vem är operatör i 5G? gäster presentar
  • Dagens tema: Vem är operatör i 5G? diskussion
  • Avslutning

När:           den 28 september 2016, kl. 13.00 – 16.00

Var:            PTS, Valhallavägen 117, rum Valhall

Anmälan:    senast den 26 september 2016 till amela.hatibovic-sehic@pts.se

 

Välkomna!