Inbjudan till 5G-forum

2016-04-12

PTS bjuder in till ett 5G-forum möte onsdag 4 maj 2016.

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. Vid PTS internationella förberedelsemöten diskuteras vanligtvis detaljerade tekniska frågor. Med 5G-forum vill PTS gå utanför de ramarna och bjuda in till en bredare diskussion. Resultatet av diskussionerna kommer PTS att använda i sin långsiktiga planering av myndighetens arbete när det gäller både det nationella och det internationella arbetet med frekvensförvaltning, för att möjliggöra 5G-utvecklingen.

PTS internationella arbete med 5G sker främst på spektrumområdet inom EU, CEPT och ITU, samt inom standardiseringsområdet. Flera internationella arbetsgrupper har redan påbörjat arbetet med standardisering och frekvensförutsättningar för 5G med mål att vara färdiga inom två till fyra år.

För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer och PTS planerar därför att hålla 5G-forum några gånger per år.

Vill vill därför bjuda in till vårt första möte för att diskutera den framtida 5G-utvecklingen och dess påverkan på spektrumanvändning och standardisering. Lämna gärna förslag på agendapunkter.

Preliminär agenda ser ut så här:

  • Inledning
  • Om PTS roll i 5G-arbetet
  • Möjlighet för presentation från intressenter (5G som ni ser det)
  • Diskussion
  • Avslutning

Tid: Onsdagen den 4 maj 2016 kl. 13.00 – 16.00

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan: Senast den 29 april 2016 till amela.hatibovic-sehic@pts.se

 

Välkomna!