Inbjudan till informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet

2016-09-15

Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz).

Under mötet redogör vi för de frågor som kommer att behandlas och för det fortsatta arbetet fram till tilldelningen.

Tid: Måndagen den 10:e oktober 2016 kl. 10:00 – 11:00
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 450MHzbandet@pts.se senast den 7 oktober 2016.

Intressenter ges möjlighet att efter mötet, dock senast den 31 oktober 2016, inkomma med skriftliga synpunkter på den planerade spektrumtilldelningen.

Mer information om 450 MHz-bandet finns här.