Informationsmöte angående regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio

2016-07-07

Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) bjuder in till möte för att informera om status i arbetet med regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio (Ku2016/00937/MF) och presentera inriktning för det fortsatta arbetet.

PTS har under våren konsulterat marknaden i ett antal frågor som berör uppdragets utformning och möjligheter. Utifrån konsultationssvar, uppdragsbeskrivning samt diskussioner med berörda aktörer har en inriktning tagits fram för det fortsatta analysarbetet. Inriktningen omfattar:

  • Storlek/omfattning av sändningsområdena
  • Preliminära bedömningar för några tekniska aspekter av frekvensplaneringen

Under mötet finns möjlighet för frågor och diskussion om det fortsatta arbetet för regeringsuppdraget.

Mötet riktar sig i första hand till aktörer som har intresse att delta i den kommande auktionen av nya sändningstillstånd för analog kommersiell radio och deltagandet begränsas till maximalt två personer per aktör.

Tid: 31 augusti 2016 kl. 9:30-11:30.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till RUFM@pts.se senast den 29 augusti 2016.