PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv och ljudradio i marknätet

2016-04-07

PTS inleder idag samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet.

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett samråd om sin marknadsanalys och skyldigheter på grossistmarknaderna för programutsändningstjänster för fri-tv respektive ljudradio i marknätet. Syftet med arbetet är att undanröja effekten av bristande konkurrens.

Marknaderna för fri-tv och ljudradio i marknätet regleras sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader.

PTS föreslår bland annat att Teracoms priser för utsändning av fri-tv och ljudradio i marknätet ska vara baserade på föregående års faktiska historiska kostnader med påslag för en skälig avkastning.

I detta samråd har marknadsaktörer möjlighet att senast den 5 maj 2016 lämna synpunkter på PTS förslag. PTS räknar med att kunna fatta beslut under hösten 2016.

Länk till samrådet

För mer information:
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Fri-tv: Kanaler som slutanvändare via marknätet kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4. Ljudradio är FM-radio där den enda kunden till Teracom är SR.