PTS publicerar sammanställning av konsultationssvar och myndighetens kommentarer kring tilldelningen i 700 MHz-bandet

2016-03-23

Post- och telestyrelsen har genomfört en konsultation inför tilldelningen av 2x30 MHz i 700 MHz-bandet. PTS har hämtat in synpunkter på förslag om bland annat tillståndstid, tekniska regler, täckningskrav, spektrumtak och auktionsformat. Nu publicerar myndigheten en sammanställning av konsultationssvaren och PTS kommentarer och bedömningar.

Nästa steg i tilldelningsprocessen är remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan som är planerad till den 15 april.

Följ PTS arbete med tilldelningen på www.pts.se/700mhz.

Ta del av sammanställningen och alla konsultationssvar

För mer information:

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55