PTS publicerar sammanställning av synpunkter och myndighetens kommentarer kring tilldelningen av block 14 i 1800 MHz-bandet

2016-03-31

Post- och telestyrelsen (PTS) har efterfrågat marknadens synpunkter inför tilldelningen av 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet.

PTS har hämtat in synpunkter på myndighetens förslag om bland annat tillståndstid, tekniska regler och auktionsformat. Nu publicerar myndigheten en sammanställning av svaren och PTS kommentarer och bedömningar.

Nästa steg i tilldelningsprocessen är remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan som är planerad till den 20 april.

Följ PTS arbete med tilldelningen på www.pts.se/1800mhz.

Ta del av sammanställningen och inkomna svar.

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55