PTS remitterar nya föreskrifter om radioutrustning

2016-05-23

Den 13 juni 2016 träder ett nytt radioutrustningsdirektiv från EU i kraft, samtidigt med en ny svensk radioutrustningslag. PTS skickar nu sitt förslag på nya föreskrifter om radioutrustning på remiss. Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 10 juni 2016.

Syftet med reglerna är att skapa trygghet för användare och en jämn spelplan för konkurrens, genom gemensamma regler för utrustning som sätts på marknaden inom EU. Förutom tekniska krav finns en rad administrativa krav, till exempel vad gäller dokumentation och CE-märkning.

De nya reglerna för radioutrustning omfattar fler utrustningar än tidigare, till exempel radio- och tv-apparater.

Länk till remissen

Mer information om de nya reglerna

För mer information:

Peggy Haase, enheten för spektrumutveckling, tfn: 073-644 55 80

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55