PTS samråder beslut om fri-tv och ljudradio i marknät med EU-kommissionen

2016-05-27

PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av utkast till beslut om skyldigheter för Teracom på grossist­marknaden för program­utsändnings­tjänster för fri-tv och nationell ljudradio i marknätet.

Marknaderna för fri-tv och nationell ljudradio i marknätet har reglerats sedan tidigare av Post- och telestyrelsen (PTS) och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader.

Efter att ha samrått med marknaden skickar nu PTS beslutsutkasten till EU-kommissionen på samråd, så kallad notifiering.

PTS föreslår bland annat att Teracoms priser för utsändning av fri-tv i marknätet ska vara baserade på föregående års faktiska historiska kostnader samt en skälig avkastning.

Länk till de notifierade beslutsutkasten

Läs mer om processen och notifiering

För mer information:

Lars-Göran Hansson, projektledare konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34 eller
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Fri-tv Kanaler som slutanvändare via marknätet kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4. Med nationell ljudradio menas analoga FM-radiosändningar från SR.