Remiss av regler och villkor inför auktionen i 1800 MHz-bandet

2016-04-20

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett remissförfarande för allmän inbjudan till spektrumauktion och beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14 i 1800 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

Bland annat redogör PTS för utformningen av tilldelningen som föreslås genomföras som en spektrumauktion i en runda med slutna bud, samt att antalet tillstånd i det aktuella blocket om 2x5 MHz begränsas till ett. Tillståndstiden föreslås till 10 år. Auktionen ska äga rum i slutet av 2016.

Lägsta bud för tillståndet föreslås vara 40 miljoner kronor.

Marknadsaktörer har möjlighet att svara på denna remiss senast den 1 juni.

Länk till remissen

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Det aktuella tillståndet om 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet (block 14) är lämpligt att använda för mobiltelefoni och mobilt bredband.  Information om tilldelningsprocessen finns här: www.pts.se/1800MHz.