Remiss av regler och villkor inför auktionen i 700 MHz-bandet

2016-04-15

Post- och telestyrelsen inleder i dag en remiss av allmän inbjudan till auktion och beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

Bland annat redogör PTS för utformningen av det täckningskrav som ett av tillstånden i bandet är förenat med. PTS har identifierat täckningsluckor som saknar täckning för tal och/eller data (10 Mbit/s), som offentliggörs i ett kartunderlag. Den som vinner tillståndet ska bygga täckning för minst 200 miljoner kronor och upp till som mest 300 miljoner kronor. Om vinnande bud på tillståndet överstiger 300 miljoner kronor betraktas det överskjutande beloppet som auktionslikvid och kommer att gå in i statskassan.

Lägsta bud för övriga tillstånd i bandet föreslås vara 100 miljoner kronor per tillstånd.

PTS föreslår också en begränsning i hur mycket frekvenser en tillståndshavare kan tilldelas i auktionen, detta för att garantera att det blir minst två tillståndshavare i bandet.

Totalt omfattar auktionen fyra tillstånd på 2x5 MHz och ett tillstånd på 2x10 MHz (täckningskravstillståndet). En aktör kan maximalt vinna 2x20 MHz i auktionen.

Remissen innehåller också detaljerade regler för auktionen som ska genomföras som en multirunde-auktion via internet. Auktionen ska äga rum i slutet av 2016.

Marknadsaktörer har möjlighet att senast den 27 maj svara på denna remiss.

Länk till remissen

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Det så kallade 700 MHz-bandet används i dag för marksänd tv. Regeringen har beslutat att bandet ska bli tillgängligt för annan användning från den 1 april 2017. Bandet är lämpligt för att erbjuda mobila bredbandstjänster med god yttäckning.