2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att inte erbjuda en kostnadsfri publicering av satellitanmälan år 2017.

12 december 2017


Anmälan om deltagande senast 15 januari 2018.

7 december 2017


PTS har uppdaterat sin förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet.

6 december 2017


Anmälan om deltagande senast 29 januari 2018.

23 november 2017


Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor.

21 november 2017


Mötet hålls den 28/11 2017.

10 november 2017


Mötet hålls 6-7 december 2017.

10 november 2017


Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

6 november 2017


Sista svarsdag är den 15 november 2017.

24 oktober 2017


Anmälan om deltagande senast 13 november 2017.

23 oktober 2017