Inbjudan till 5G-forum 29 maj 2017

2017-05-05

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer.

PTS bjuder er till fjärde 5G-forum för att fortsätta diskutera den framtida 5G-utvecklingen och dess påverkan på spektrumanvändning och standardisering.

Drygt 50 externa deltagare kom till senaste möte som hållits den 3 februari 2017: Ericsson AB, Generic Systems AB, Nokia Sverige AB, Net1, Huawei Sweden AB, Sony Mobile AB, SES Astra AB, Telia Company AB, Tele 2 AB, Telenor Sverige AB, Sveriges Radio, Kungliga Tekniska Högskolan, Lund universitet, Luleå Tekniska Högskola, Swedavia Airport Telecom, AB Stokab, Stockholm Landsting, Teracom AB, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Regeringskansliet, Volvo Car Sverige osv. Temat var: ” Vem eller vad kan komma att använda 5G?”.  Det finns dock fortfarande en mängd obesvarade frågor kring användning av 5G och därför vill PTS fortsätta i samma spår även den här gången, nu med nya gäster och nya infallsvinklar.

Många av frågorna kring den framtida användningen av 5G faller inom PTS intresseområde varför vi tycker att en bred diskussion om möjliga utfall skulle vara intressant.

Om du vill presentera något inom ditt område är du välkommen att kontakta oss. Ett urval av presentationer kommer att göras för att få till ett bra program.

Preliminär agenda ser ut så här:

  • PTS inleder
  • Dagens tema: Vem eller vad kan komma att använda 5G?
  • Avslutning

När: 29 maj 2017, kl. 13.00 – 16.00

Var: PTS, Valhallavägen 117, rum Valhall

Anmälan: Senast den 26 maj 2017 till amela.hatibovic-sehic@pts.se

Välkommen!