Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet-komplettering

2017-03-02

Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz). Länkadresserna i tidigare inbjudan har uppdaterats!

Under mötet redogör vi för de frågor (så som täckningskrav, tekniska villkor, tillståndstid och auktionsformat) som behandlas, förslag på flera av dessa områden och för det fortsatta arbetet fram till tilldelningen.

Mötet kommer även att sändas direkt och efter mötet finnas tillgänglig via PTS Youtube-kanal. Direktsändningen kommer att finnas tillgänglig på  PTS hemsida för 450 MHz-bandet:http://www.pts.se/450MHz där även en länk till Youtube-kanalen kommer att finnas. Under direktsändningen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor på distans. Skicka frågan till 450MHzbandet@pts.se så kommer den att läsas upp och besvaras mot slutet av informationsmötet.

Tid: Måndagen den 6:e mars 2017 kl. 13:00 – 14:00
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 450MHzbandet@pts.se senast den 2:a mars 2017.

Intressenter ges möjlighet att efter mötet, dock senast den 27 mars 2017, inkomma med skriftliga synpunkter på den planerade spektrumtilldelningen.

Mer information om 450 MHz-bandet finns på: http://www.pts.se/450MHz