Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet

2017-02-10

Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz).

Under mötet redogör vi för de frågor som är under behandling (så som täckningskrav, tekniska villkor, tillståndstid och auktionsformat) och det fortsatta arbetet fram till tilldelningen.

Tid: måndagen den 6:e mars 2017 kl. 13:00 – 14:00
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 450MHzbandet@pts.se senast den 2:a mars 2017.

Intressenter ges möjlighet att efter mötet, dock senast den 27 mars 2017, inkomma med skriftliga synpunkter på den planerade spektrumtilldelningen.

I samband med informationsmötet kommer presentationerna samt en skriftlig sammanfattning av framförandena att publiceras på PTS hemsida. Här finns även ytterligare information om tilldelningen i 450 MHz-bandet.

http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/450-MHz-bandet/