Obs! Förberedelsemötetet inför nästa RSPG-möte framflyttat till 3 februari.

2017-01-17

Förberedelsemötet inför nästa RSPG-möte framflyttat till 3 februari. Inför nästa möte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 7 februari 2017 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte.

Nytt datum: 3 februari 2017

Ny tid: kl 10:00-11:30

Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan om deltagande skickas till my.bergdahl [at] pts.se senast onsdag den 1 februari.

Mötesdokument kommer att distribueras till dem som anmäler sig till förmötet.