PTS bjuder in till intressentmöte om översynen av telekomregelverket den 17 februari

2017-02-03

I september 2016 presenterade EU-kommissionen sitt förslag om nya regler för telekommarknaden, European electronic communications code (EECC). Förhandlingarna kring förslaget har rivstartat i Bryssel och vi förutser att processen kommer att kunna gå snabbt.  PTS bjuder därför, i samverkan med Digitaliseringsenheten på Näringsdepartementet, in till intressentmöte kring förslaget. Vid mötet kommer vi informera om tidplanen och om svenska ståndpunkter och vi vill också gärna få synpunkter från operatörer och andra intressenter.

Mötet äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 fredagen den 17 februari kl 10-11.30.

Anmälan skickas till My Bergdahl (my.bergdahl [at] pts.se) senast den 14 februari.