PTS har fattat nya delegationsbeslut avseende amatörradiofrågor

2017-03-23

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Ansvaret för vissa amatörradiofrågor har sedan 2011 varit delegerat till SSA, FRO och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret har innefattat att i olika utsträckning anordna prov, utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

PTS har nu fattat nya delegationsbeslut som innebär att SSA och FRO får fortsätta att hantera de uppgifter som de tidigare hanterat, med vissa i huvudsak mindre förändringar. ESR har meddelat att de fortsättningsvis inte vill hantera delegerade uppgifter rörande amatörradio och PTS har därför inte fattat något nytt delegationsbeslut som avser ESR.

De nya besluten börja gälla från och med den 1 april 2017. Besluten är giltiga i fyra år, dvs. till och med den 31 mars 2021.

Förutom besluten publicerar PTS i dag också en sammanställning av de remissvar och synpunkter som inkommit under processen.

Ta del av beslut och övrigt material - SSA

Ta del av beslut och övrigt material - FRO

För mer information:
Emilie Eriksson, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 55 82.

Nina Gustafsson, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 57 25.