Remiss av regler och villkor inför auktionen i 450 MHz-bandet

2017-05-04

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett remissförfarande av beslut att begränsa antalet tillstånd tillsammans med allmän inbjudan till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

PTS avser att tilldela ett nationellt tillstånd omfattande 2x5 MHz i 450 MHz-bandet.

I den allmänna inbjudan redogör PTS för utformningen av tilldelningen som föreslås genomföras som en spektrumauktion i en runda med slutna bud, där vinnande budgivare betalar det näst högsta budet i auktionen (andraprisauktion). Tillståndstiden föreslås till drygt 24år. Auktionen planeras äga rum i februari 2018.

Det täckningskrav PTS föreslår innebär att tillståndshavaren ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län. Tillståndshavaren ska dessutom erbjuda en datatjänst med en överföringshastighet på minst 5 Mbit/s i nedlänk och 128 kbit/s i upplänk.

Lägsta bud för tillståndet föreslås vara 10 miljoner kronor.

Marknadsaktörer har möjlighet att svara på denna remiss senast den 26 maj 2017 genom att inkomma skriftligen till 450MHzbandet@pts.se

Ta del av remissdokumenten här

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Det aktuella tillståndet om 2x5 MHz i 450 MHz-bandet är lämpligt att använda för bland annat bredbandstjänster med god yttäckning. Information om tilldelningsprocessen finns här www.pts.se/450mhz.