Första steget i auktionen i 700 MHz-bandet avslutat

2018-12-10

Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var 2 824 594 446 kronor. Nästa steg i auktionen genomförs i morgon tisdag och avgör placeringen för respektive tillstånd i frekvensbandet.

Steg 1 av auktionen har i dag avslutats efter totalt 46 budrundor. I steg 1 köptes totalt 40 MHz, uppdelat på tre tillstånd för FDD. Tre budgivare deltog i auktionen.

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

  • Telia Sverige AB har vunnit ett frekvenstillstånd om 2×10 MHz FDD med täckningskrav för 1 382 657 650 kronor
  • Net4Mobility HB har vunnit två frekvenstillstånd om totalt 2×10 MHz FDD (två tillstånd om 2×5 MHz FDD). Båda för 720 968 398 kronor vardera, dvs. totalt 1 441 936 796 kronor.

Företag Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvenstillstånd i auktionen.

I morgon den 11 december startar steg 2 av auktionen.

I steg 2 avgörs placeringen för respektive FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet. Då deltar de två vinnande budgivarna från steg 1.

Mer information

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer information om tilldelningen i 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.