Inbjudan till 5G-forum #6

2018-03-22

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer. PTS bjuder in företag och organisationer till PTS sjätte 5G-forum. Forumet hålls den 13 april 2018 i Stockholm.

Utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige kommer med stor sannolikhet att medföra förändringar på marknaden för elektronisk kommunikation. Den här gången försöker vi belysa komplexiteten i framtida 5G-affärsmodeller. PTS informerar också om det senaste som är aktuellt i Sverige och internationellt.

Många av frågorna kring den framtida användningen av 5G faller inom PTS intresseområde vilket gör en bred diskussion om möjliga utfall intressant.

För att delta på 5G-forumet skicka en intresseanmälan till 5Gforum@pts.se senast 6 april 2018.

Läs mer om PTS arbete med 5G här